Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Wzorem lat ubiegłych ogłaszamy kolejną edycję konkursu ekologicznego pod hasłem „Wszyscy wygramy, gdy świat posprzątamy”. Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz propagowanie postaw altruistycznych wobec innych ludzi. Konkurs obejmuje dwie kategorie: 

  • zbiórkę plastikowych nakrętek;
  • zbiórkę zużytych baterii.

Zbiórka trwa do końca maja 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszej połowie czerwca. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Do udziału serdecznie zapraszają organizatorzy: Aneta Jonczak, Iwona Gmiterek, Grzegorz Kubik.

Pamiętajmy!
Zbierając zużyte baterie dbamy o ekologię, ratując Ziemię przed nieodwracalnym skażeniem.

Zbierając nakrętki pomagamy innym ludziom - mieszkańcom DPS w Teodorówce oraz chorym dzieciom z Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie.