Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Magia jest w nas i w tym, co nas otacza. Podziel się z nami swoim codziennym światem, bo czasami to co najpiękniejsze jest tuż obok…

 

ORGANIZATORZY:

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

 

UCZESTNICY:

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, placówek kształcenia z terenu powiatu biłgorajskiego, janowskiego, zamojskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół masowych i placówek kształcenia specjalnego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Każdy z uczestników może zgłosić do 3 fotografii czarno – białych lub kolorowych lub 2 cykle złożone z maksymalnie 5 zdjęć, cykle i zdjęcia pojedyncze powinny być opisane.

- Obowiązuje format A5 lub większy.

- Należy wypełnić i dołączyć kartę zgłoszenia oraz na odwrocie fotografii podać informację: Numer i tytuł zdjęcia bądź cyklu, imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, placówki, imię i nazwisko opiekuna, numer tel. do kontaktu.

 

OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW:

- Prace niezgodne z regulaminowymi wymiarami, z passe-partout, nieopisane, nie będą rozpatrywane przez jury.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji
i publikacji zdjęć.

- Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

- Uczestnicy konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają,
że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zdjęć,
a także, że wszystkie osoby występujące na zdjęciach, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku.

- Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

- Nadesłane prace po ocenie i ekspozycji nie podlegają zwrotowi autorom.

TERMINY:

- Nadsyłanie zdjęć od września 2017 do 31 października 2017r.

- Werdykt jury: do 10 listopada 2017r., protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

- Wystawa: informacja o miejscu i terminie wystawy zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły do 10 listopada 2017r., laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

JURY:

W skład jury konkursowego wchodzą: fotograf – Michał Sobaszek,
Ewa Rzeźnik, Katarzyna Krasa.

 

NAGRODY:

Jury przyzna nagrody rzeczowe w kategoriach:

1.Szkoły Podstawowe; 2.Gimnazja; 3.Placówki kształcenia specjalnego

Jury ma prawo do innego podziału nagród.

 

ADRES ORGANIZATORÓW:

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

  1. Wira Bartoszewskiego 10

23-400 Biłgoraj

tel.(84) 627-49-64

www.zss.bilgo.pl

Z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Dodatkowe informacje u organizatorów konkursu

Ewa Rzeźnik, Katarzyna Krasa

Tel. 508 193 797, 504 195 354

e-mail: katarzyna.krasa@yahoo.com

Pliki do pobrania

  • KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA
  • Protokół posiedzenia komisji Powiatowego konkursu fotograficznego „Historie codzienne…”