Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Uchwyć na fotografii piękno otaczającej  Cię przyrody i krajobrazu.  Architektura, człowiek, środowisko – zainspiruj się tym co Cię otacza i podziel się tym z innymi.

 

ORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

UCZESTNICY:
Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół przysposabiających do pracy, placówek kształcenia z terenu powiatu biłgorajskiego, janowskiego, zamojskiego. Konkurs skierowany jest zarówno do uczniów szkół masowych i placówek kształcenia specjalnego.

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Każdy z uczestników może zgłosić do 3 fotografii lub 2 cykle złożone z maksymalnie 5 zdjęć, cykle i zdjęcia pojedyncze powinny być opisane.
 • Obowiązuje format A5 lub większy.
 • Należy wypełnić i dołączyć zgody oraz kartę zgłoszenia, na odwrocie fotografii podać informację: Numer i tytuł zdjęcia bądź cyklu, imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, placówki, imię i nazwisko opiekuna, numer tel. do kontaktu.

Załączniki do pobrania na stronie szkoły: www.zss.bilgo.pl

 

OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW:

 • Prace niezgodne z regulaminowymi wymiarami, z passe-partout, nieopisane, nie będą rozpatrywane przez jury.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
 • Uczestnicy konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące na zdjęciach, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku.
 • Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
 • Nadesłane prace po ocenie i ekspozycji nie podlegają zwrotowi autorom.

TERMINY:

 • Nadsyłanie zdjęć do 29 lutego 2020r.
 • Werdykt jury: do 15 marca 2020r., protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
 • Rozstrzygnięcie i wystawa prac: Biłgorajskie Centrum Kultury w Biłgoraju, 31 marca 2020r., laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

JURY:

W skład jury konkursowego wchodzą: fotograf – Michał Sobaszek, Ewa Rzeźnik, Elżbieta Kłosek, Ewa Niedźwiedzka.

 

NAGRODY:

Jury przyzna nagrody rzeczowe w kategoriach:

 1. Szkoły Podstawowe;
 2. Gimnazja;
 3. Placówki kształcenia specjalnego

Jury ma prawo do innego podziału nagród.

Nieodebrane nagrody przechodzą do puli nagród w przyszłym roku.

 

ADRES ORGANIZATORÓW:

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju Wira Bartoszewskiego 10 23-400 Biłgoraj
tel.(84) 627-49-64
www.zss.bilgo.pl
Z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Dodatkowe informacje u organizatorów konkursu

Ewa Rzeźnik, Elżbieta Kłosek
Tel. 508 193 797, 664 175 046
e-mail: bernela@wp.pl

Pliki do pobrania

 • KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • KARTA ZGŁOSZENIA