Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ CZWORONOŻNY PRZYJACIEL - TERAPEUTA"

Karta zgłoszenia konkursu

(proszę wypełniać drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………

Wiek:……………………………….

Klasa:………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna:…………………………………………………………

tel. kontaktowy:………………………………………………………………………………...

e-mail:……………………………………...................................................................................

Nazwa szkoły lub placówki:

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………......

 

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. Dz.U. Nr 133, z późn. zm.)

 

 

                                                

                                                 ………………………………………………………………….

podpis uczestnika lub prawnego opiekuna

 

 

 

 

Pliki do pobrania

  • Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej
  • Podanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy
  • Podanie o przyjęcie do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
  • KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ CZWORONOŻNY PRZYJACIEL - TERAPEUTA"