Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Jest jedną z wielu ciekawych dziedzin animaloterapii.  Wzmacnia efektywność rozwoju osobowości człowieka, jego edukacji i rehabilitacji, w których motywatorem jest  odpowiednio wyselekcjonowany  i wyszkolony pies, a  prowadzony w czasie zajęć  przez wykwalifikowanego dogoterapeutę . W obrębie animaloterapii  - dogoterapii mogą występować pewne jej rodzaje , do których należą:

AAI- Interwencja z udziałem zwierząt- psa . Zawiera oddziaływania w ochronie zdrowia, edukacji, służbie człowieka(np. pracy socjalnej) w osiąganiu określonych celów dla poprawy  funkcjonowania pacjentów, uczniów, podopiecznych. Obejmuje  działania zespołów człowiek- zwierzę w określonych dziedzinach dla dobra człowieka.

AAA- Zajęcia z udziałem zwierząt- z udziałem psa  dostarczają  możliwości motywacyjnych, edukacyjnych i rekreacyjnych lub terapeutycznych w podnoszeniu poziomu życia i funkcjonowania człowieka. Zajęcia takie i ich czas są dostosowywane do możliwości  bieżących uczestników zajęć.

AAT- Terapia z udziałem zwierząt – z udziałem psa   jest oddziaływaniem mającym określony cel lub cele do poprawy  w fizycznym, społecznym, emocjonalnym i  poznawczym funkcjonowaniu człowieka. Przeprowadzana może być grupowo, indywidualnie lub naprzemiennie. Określane są zadania i cele dla każdego uczestnika takich zajęć oraz dokumentowane i rozwijane.

AAE- Edukacja- Pedagogika z udziałem zwierząt- z udziałem psa jest celowym oddziaływaniem zespołu zwierzę- człowiek i stanowi element programu opracowany w celu polepszenia funkcji poznawczych człowieka. Może być ona grupowa lub indywidualna dla osób w różnym wieku i  koordynowana przez wychowawcę odpowiedniej specjalności.

Zajęcia z zakresu Dogoterapii  prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej z uczniami w różnym wieku, z  niepełnosprawnością intelektualną w różnych stopniach, z zaburzeniami rozwoju,  ze spektrum  Autyzmu, z zespołem Downa, z uszkodzeniami wzroku, słuchu, z mózgowym  porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością sprzężoną.

 Dogoterapia przy osobach o silnym stopniu dogofobii- lęków skierowanych wobec psa  oraz zachowaniach o silnej agresji  powinna być początkowo prowadzona w formie indywidualnej, do  niwelowania i wyciszania takich zachowań , a w kolejnym etapie dopiero w formie grupowej.

Przeciwwskazaniami do prowadzenia form i metod Dogoterapii są:

 • Alergie na psa
 • Otwarte rany
 • Choroby skóry
 • Choroby infekcyjne
 • Pasożyty
 • Podwyższona temperatura

Zajęcia terapeutyczne prowadzi: mgr Grzegorz Kubik

 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia