Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Program zajęć z muzyczno-rytmicznych „Muzyczne inspiracje”

Grupa:  klasy 1-3  szkoły podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju

Autor: Lidia Młodowiec

Prowadzenie: Lidia Młodowiec, Aneta Jonczak

Czas realizacji: rok szkolny 2022/2023

CEL GŁÓWNY

Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego poprzez różne formy aktywności muzycznej.


CELE SZCZEGÓŁOWE

 • aktywizowanie rozwoju fizycznego i psychicznego uczestników zajęć,
 •  roz­wijanie sprawności aparatu mięśniowo – ruchowego, sprawności manualnej,
 •  roz­wijanie koordynacji ruchowej obu rąk, ręki i nogi,
 •  kształtowanie rytmiczności wykony­wania ruchów w określonym czasie i przestrzeni
 • rozwijanie percepcji mię­śniowo – stawowo – ścięgnowej, czyli kinestezji, czucia pozycji i ruchów ciała bez kontroli wzroku,
 •  kształtowanie świadomości ciężaru ciała, oporu, po­łożenia i wzajemnego ruchu części ciała względem siebie.
 •  rozwijanie percepcji słuchowej, zwiększanie sprawności spostrzega­nia
 • roz­wijanie  koncentracji  uwagi i pamięci muzycznej
 • uczenie współdziałania z drugą osobą, grupą
 • likwidowanie, rozładowywanie negatywnych emocji i zachowań niepożądanych
 • pokonywanie lęków
 • odwrażliwianie słuchowe dzieci
 • ćwiczenie wrażliwości słuchowej

FORMY PRACY

 • zbiorowa- ma na celu umożliwienie kontaktu całej grupy,  wykonanie zabaw grupowych,
 • jednostkowa- bierze pod uwagę indywidualne możliwości i predyspozycje uczestnika,
 • zabawowa – ma na celu uatrakcyjnienie zajęć i aktywizowanie uczestników,
 • ścisła – ma na celu nauczenie, ugruntowanie i doskonalenie wykonywanych zadań. 

 

 • Muzyczne Inspiracje
 • Muzyczne Inspiracje
 • Muzyczne Inspiracje
 • Muzyczne Inspiracje
 • Muzyczne Inspiracje