Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Autor innowacji: Marzena Kopacz

Temat innowacji: „Rozwijanie procesów poznawczych na zajęciach rewalidacyjnych w klasie IV A”

Rodzaj innowacji: metodyczna

Zakres innowacji: uczniowie klasy IV A Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

 Miejsce, odbiorcy i czas realizacji innowacji:

Innowacja wdrożona zostanie podczas zajęć rewalidacyjnych z uczniami w klasie IV A w roku szkolnym 2022/2023 i następnych, jeśli arkusz organizacji następnych lat szkolnych umożliwi kontynuację zajęć.  

CEL GŁÓWNY INNOWACJI: Innowacja „Rozwijanie procesów poznawczych na zajęciach rewalidacyjnych w klasie IV A” ma na celu rozwijanie procesów poznawczych w sześciu głównych sferach:

 1. Rozwijanie samodzielności
 2. Wspieranie rozwoju mowy
 3. Usprawnianie procesów postrzegania
 4. Rozwijanie procesów poznawczych
 5. Kształtowanie umiejętności szkolnych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu
 6. Zachęcanie do podejmowania wysiłku i pokonywania trudności

OSIĄGANIE  ZAŁOŻONYCH CELÓW będzie możliwe poprzez ćwiczenia, zadania, aktywności, karty pracy, wykonywanie prac plastycznych podczas zajęć rewalidacyjnych.

PRZYKŁADOWE METODY PRACY: metody polisensoryczne, praktyczne, ćwiczebne, oglądowe, słowne, elementy czytania Metodą Krakowską, elementy czytania globalnego.

Przewidywane efekty – korzyści wdrożenia innowacji:  

 1. Usamodzielnienie na miarę indywidualnych możliwości,
 2. Rozwijanie języka czynnego i biernego,
 3. Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej,
 4. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 5. Usprawnianie pamięci i koncentracji uwagi,
 6. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania oraz podstawowych umiejętności matematycznych.

Ćwiczymy koordynację wzrokowo - ruchową i spostrzegawczość. 

 • Rozwijanie procesów poznawczych na zajęciach rewalidacyjnych w klasie IV A
 • Rozwijanie procesów poznawczych na zajęciach rewalidacyjnych w klasie IV A
 • Rozwijanie procesów poznawczych na zajęciach rewalidacyjnych w klasie IV A
 • Rozwijanie procesów poznawczych na zajęciach rewalidacyjnych w klasie IV A
 • Rozwijanie procesów poznawczych na zajęciach rewalidacyjnych w klasie IV A
 • Rozwijanie procesów poznawczych na zajęciach rewalidacyjnych w klasie IV A