Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Realizatorzy: Aneta Jonczak, Ewa Niedźwiedzka

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2021/2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć rewalidacyjnych. Niniejsza innowacja ma na celu propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do rozwijania zdolności artystycznych oraz doskonalić umiejętności językowe i grafomotoryczne.

Wymiana pocztówkowa to świetna sposobność by przybliżyć uczniom zasady działania poczty oraz nauki samodzielnego wypisywania kartek. Możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami z pewnością otworzy dzieci na świat i nowe przyjaźnie oraz zapewni radosne oczekiwanie na przychodzące pocztówki. Wymiana pocztówkowa to prostsza i szybsza wersja pisania listów. Pocztówki mogą stać się wspaniałą pamiątką na długie lata. Pisanie pocztówek i listów ćwiczy wyobraźnię i cierpliwość oraz rozwija kreatywność. Nadawca wkłada wiele pracy i serca w napisanie i ozdobienie pocztówek. Jest to też odskocznia od zbyt prostych form dzisiejszego komunikowania się i może dać wiele radości dzieciom ale również dorosłym.

Założenia ogólne

 1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy I-III Szkoły Podstawowej.
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- zdobywanie nowych doświadczeń, stanie się bogatszym w nową wiedzę o otaczającym świecie oraz zapewnienie możliwości czerpania przyjemności z zajęć oraz dobrej zabawy,

- zapoznanie z zawodami pracowników poczty oraz zadaniami urzędu pocztowego,

Cele innowacji

Cel główny:

Wymiana pocztówek ze szkołami lub ośrodkami z innych miast Polski.

Cele szczegółowe:

·  nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych;

·  zapoznanie z zawodami pracowników poczty oraz zadaniami urzędu pocztowego;

·  promowanie własnego regionu i szkoły;

·  poznawanie innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców;

·  prezentowanie działań dzieci;

·  wzbogacenie słownika dziecka;

·  nabywanie i doskonalenie umiejętności matematycznych dzieci poprzez wykorzystywanie tematyki programu;

 •  doskonalenie sprawności manualnych;
 •  współdziałanie z rówieśnikami w grupie;
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania.                                                                                                                                     

Metody i formy

Podczas realizacji innowacji wykorzystywane będą różne metody i formy pracy z dzieckiem. Zajęcia prowadzone będą z całą grupą, w małych grupach oraz indywidualnie. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach dotyczących m.in. adresowania i wysyłania listów i kartek pocztowych, pisanie i odczytanie kartek (wycieczka do Urzędu Pocztowego, nawiązanie korespondencji ze szkołami i ośrodkami z innych miast Polski).

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Wpływ na uczniów:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, poznając inne miejscowości oraz kulturę ich mieszkańców.
 • Uczą się redagować treść pozdrowień, odczytywać pozdrowienia z otrzymanych kartek.
 • Wykorzystują możliwości jakie daje samodzielne tworzenie i ozdabianie kartek pocztowych.
 • Mają możliwość wysyłania pocztówek w urzędzie pocztowym.
 • Uczą się czytać i pisać, poznają pojęcia związane z urzędem pocztowym.

Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją nauki czytania i pisania oraz zapoznanie z zawodami pracowników poczty, uzupełniają ją i poszerzają.

 

Aneta Jonczak

 • "Wymiana pocztówkowa"
 • "Wymiana pocztówkowa"
 • "Wymiana pocztówkowa"
 • "Wymiana pocztówkowa"
 • "Wymiana pocztówkowa"
 • "Wymiana pocztówkowa"
 • "Wymiana pocztówkowa"
 • "Wymiana pocztówkowa"
 • "Wymiana pocztówkowa"
 • "Wymiana pocztówkowa"