Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Terapia behawioralna bazuje na zmniejszaniu niepożądanych zachowań, rozwijaniu umiejętności deficytowych oraz generalizacji i utrzymaniu wytworzonych zmian. Techniki stosowane w tym podejściu to systematyczna desensytyzacja, relaksacja, technika awersyjna, system wzmocnień oraz modelowanie uczestniczące.

Terapia behawioralna skierowana jest do osób z:

 • zaburzeniami lękowymi (np. napady paniki, fobie)
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi
 • trudnościami w radzeniu sobie z emocjami
 • treningami zastępowania agresji, wybuchy złości
 • trudnościami w sytuacjach społecznych
 • zaburzeniami nastroju (np. depresja, obniżony nastrój)

Zakres i obszary pracy terapeutycznej:

 • Terapeuta towarzyszy klientowi w osiąganiu zmian do momentu, w którym osoba radzi sobie z trudnościami samodzielnie.
 • Współpraca rozpoczyna się od 2-3 spotkań konsultacyjno-diagnostycznych (w przypadku dzieci i młodzieży również z udziałem rodziców), podczas których najważniejsze jest odpowiednie zdiagnozowanie problemów, ułożenie planu działania i przejść do osiągania zmian.
 • Kolejnym etapem terapii jest psychoedukacja oraz praca nad odkryciem zależności między emocjami, myślami a zachowaniem w oparciu o własne doświadczenia. Konsekwencją tych oddziaływań jest nauczenie się nowych, efektywnych sposobów radzenia sobie z problemami oraz modyfikacja zachowania i sposobu myślenia.
 • Terapia kończy się stworzeniem planu na wypadek nawrotu omawianych problemów oraz ustaleniem terminu sesji „sprawdzającej” utrzymywanie się efektów. W części spotkań może być konieczny udział rodziców.
 • Terapia behawioralna
 • Terapia behawioralna
 • Terapia behawioralna
 • Terapia behawioralna
 • Terapia behawioralna
 • Terapia behawioralna
 • Terapia behawioralna