Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Ogólnopolski

PROJEKT EDUKACYJNY

„Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”

realizowany w ramach

Treningu Umiejętności Społecznych dla uczniów klas 1-3 SP

 

Autor: Lidia Młodowiec

Realizatorzy: Lidia Młodowiec i Aneta Jonczak

 

Trening umiejętności społecznych jest metodą terapii umożliwiającą zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu. Terapia obejmuje: kompetencje społeczne i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości, a także samoocenę.

CELE OGÓLNE:

 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości
 • Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych
 • Wzmocnienie wiary we własne siły poprzez podwyższenie samooceny
 • Kształtowanie zachowań empatycznych
 • Przeciwdziałanie skłonności do izolacji

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Program zakłada, iż rodzice są partnerami w realizowaniu zadań związanych z rozwojem umiejętności społecznych, a więc podejmowane działania są z nimi konsultowane, a sposoby oddziaływania na ucznia są wspólnie wypracowywane, tak, aby oddziaływanie środowiska domowego  i szkolnego współgrało. 

Finalnie uczestnicy programu:
• doświadczają akceptacji i bezpieczeństwa,
• swobodnie czują się w grupie,
• współpracują w grupie,
• znają swoje mocne strony,
• poznają swoje uczucia,
• doświadczają sukcesu i sprawczości,
• potrafią lepiej radzić sobie ze stresem,
• potrafią lepiej kształtować swoje relacje z innym.

 

 

 • Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji
 • Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji
 • Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji