Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

W naszej szkole działa Koło Fotograficzne Światłoczuli. Prowadzone jest przez Ewę Rzeźnik – oligofrenopedagoga, absolwentkę LSF w Lublinie. Działalność koła odpowiada  na największe potrzeby uczniów Zespołu Szkół Specjalnych - umiejętność odnalezienia się w rzeczywistości poprzez świadome planowanie czasu wolnego, kształtowanie pewności siebie, zwiększenie samooceny, uczestniczenie w życiu kulturalnym.

Podczas zajęć fotograficznych uczniowie uczą się obsługi lustrzanki cyfrowej. Różnic pomiędzy aparatem klasycznym i cyfrowym. Poznają techniki wywoływania zdjęć w ciemni fotograficznej. Rozwijają swoją wyobraźnię, inwencję twórczą i wrażliwość. Mają szansę zainteresować się kulturą i pięknem własnego regionu.

Zainteresowanie fotografią może przynosić wymierne korzyści w życiu osób niepełnosprawnych, uczy koncentracji uwagi, ponieważ każe skupić się na otoczeniu, by wyłapać z niego to, co chcemy utrwalić na zdjęciu. Często wymaga umiejętności współpracy, jeśli fotografujemy ludzi. Ponadto sukces, jakim jest oglądanie zrobionych przez siebie fotografii, daje poczucie pewności siebie i radości. Stanie po obydwu stronach obiektywu uczy uważności i świadomości, przez to wpływa terapeutycznie na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie.

  • Światłoczuli
  • Światłoczuli
  • Światłoczuli
  • Światłoczuli
  • Światłoczuli
  • Światłoczuli
  • Światłoczuli
  • Światłoczuli
  • Światłoczuli