Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem oddziaływania o różnym charakterze i zakresie, aby przywrócenie utraconych lub kompensowanie zaburzonych sprawności było jak najpełniejsze, możliwie wczesne i trwałe. Oddziaływania te mają na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
 • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Zajęcia z logopedą w naszej szkole prowadzone są w formie grupowej lub indywidualnej. Czas trwania zajęć uzależniony jest od potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. Zajęcia logopedyczne rozpoczynają się od zdiagnozowania wad wymowy oraz zaburzeń mowy i sporządzenia indywidualnego planu terapii.

Realizacja zakładanych celów terapeutycznych wymaga poszukiwania skutecznych form i metod pracy, dlatego zajęcia terapii logopedycznej przebiegają z wykorzystaniem różnorodnych technik i sposobów oddziaływań:

 • ćwiczenia oddechowe: doskonalenie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie i kontrola fazy wydechowej,
 • ćwiczenia usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy,
 • ćwiczenia percepcji słuchowej: wdrażanie do koncentracji na bodźcach słuchowych, ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową, usprawnianie pamięci słuchowej, ćwiczenia słuchu fonematycznego, kształtowanie autokontroli słuchowej,
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej: wdrażanie do koncentracji na bodźcach wzrokowych, usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej, doskonalenie pamięci wzrokowej,
 • rozwijanie kompetencji językowych: poszerzanie słownictwa dziecka, wdrażanie do budowania komunikatywnych i poprawnych wypowiedzi,
 • ćwiczenia grafomotoryczne i manualne:  ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej; ćwiczenia motoryki małej; zabawy paluszkowe; ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni i palców, zmniejszające spastyczność u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • ćwiczenia komunikacji pozawerbalnej.

Szkolny logopeda współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Biłgoraju.

Zajęcia prowadzą:

mgr Ewa Rzeźnik - neurologopeda
mgr Monika Pawelec - logopeda
mgr Urszula Ostrowska - neurologopeda

 

 • Terapia logopedyczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia logopedyczna