Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Integracja Sensoryczna, w popularnym skróci określana jako SI, jest procesem przetwarzania w mózgu informacji odbieranych przez zmysły naszego ciała oraz otoczenia w celu wykorzystania ich w codziennym życiu.

Nieprawidłowości tego procesu objawiają się występowaniem specyficznych problemów i nazywane są zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. W najczęstszej postaci pojawiają się u dzieci z prawidłowym rozwojem intelektualnym, w innych przypadkach sa zaburzeniami współistniejącymi.

W przypadkach występowania u dzieci zaburzeń takich jak zespół deficytu uwagi lub zespół deficytu uwagi z nadruchliwością, upośledzenie umysłowe, autyzm oraz genetycznie uwarunkowanych zespołach może być tylko terapią wspomagającą w leczeniu podstawowych schorzeń.

Zajęcia Integracji Sesnorycznej w naszej szkole prowadzone są w formie indywidualnej. Czas trwania zajęć uzależniony jest od potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. Zajęcia rozpoczynają się od zdiagnozowania zaburzeń odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych oraz sporządzenia indywidualnego planu terapii.

Odziaływania terapeutyczne skupiają się na zmysłach:

 • wzroku,
 • węchu,
 • smaku,
 • słuchu,
 • układu dotykowego (tzw. czucie powierzchniowe),
 • układu przedsionkowego (odbieranie doznań związanych z ruchem i zmianami w ruchu, pozycja ciała w stosunku do siły grawitacji),
 • układu proprioceptywnego (tzw. czucie głębokie).

Realizacja zakładanych celów terapeutycznych odbywa się podczas zajęć ruchowych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (różnego rodzaju podwiesia, trampolina, deskorolka, równoważnia, beczka, piłki typu „bobath”) oraz innych pomocy, np. zestawy do treningu zapachowego, zestawy do treningu dotykowego, kremy, piłki sensoryczne, materace z wypustkami, płyty CD z muzyką klasyczną itp.

Sprzęt do prowadzenia terapii metodą Integracji Sensorycznej szkoła otrzymała w ramach projektu „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Dostawa sprzętu specjalistycznego do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej w szkołach specjalnych" współfinansowanego przez unię europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terapię SI prowadzi: mgr Ewa Niedźwiedzka

 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja sensoryczna