Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Jest to stymulacja słuchowa, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy mają problemy z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, z zaburzeniami uwagi słuchowej i koncentracji uwagi, zwłaszcza, gdy jest dużo bodźców utrudniających rozumienie i wyróżnienie dźwięków w tle. Metoda J- IAS jest również dla dzieci z autyzmem, osób z niedosłuchem, osób, u których występuje nadwrażliwość słuchowa, osób z szumami usznymi i po udarach.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców. Daje drugą szansę, aby otrzymać odpowiednią skumulowaną, specyficzną stymulację i tym samym za pomocą neuronalnej plastyczności mózgu poprawić słuchowe przetwarzanie. Jeśli u dziecka występują zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie.

Program terapeutyczny jest w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej. Poprzez muzykę precyzyjnie stymulujemy przetwarzanie słuchowe i rozumienie mowy jak również jej przetwarzanie.

W naszej szkole prowadzona jest od roku szkolnego 2013/2014 indywidualna stymulacja słuchowa, metodą J- IAS. Biorą w niej udział uczniowie z autyzmem. Z obserwacji prowadzonej w trakcie terapii, jak i z badań kontrolnych wynika, że w dużym stopniu poprawiło się funkcjonowanie uczniów. Lepiej i dłużej zaczynają się koncentrować na poleceniach i zadaniach, poprawiła się też komunikacja i chętniej współpracują z osobami dorosłymi, jak i z rodzicami. Ogólnie poprawiło się ich funkcjonowanie.

 

Zajęcia prowadzi mgr Maria Rogowska-Wilkos