Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Innowacja z zakresu kultury ludowej.

Autor innowacji: mgr Aldona Kozak

Innowacja wdrożona zostanie w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju podczas zajęć lekcyjnych prowadzonych przez Aldonę Kozak – spotkania odbędą się raz w miesiącu dla klasy II i III Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz wybranych klas/uczniów w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023.

Innowacja obejmuje - prócz zajęć na terenie szkoły - m. in. wycieczki i wyjazdy do skansenów, muzeów, miejsc pielęgnujących kulturę ludową, zajęcia tematyczne
w Zagrodzie Sitarskiej, Domach Ludowych, spotkania z ciekawymi ludźmi – twórcami ludowymi, muzykami, osobami pamiętającymi dawne czasy.

Innowacja ma na celu uświadomienie społeczności szkolnej, jaki wpływ wywarła na to,co współczesne, kultura ludowa – innymi słowy, inspirowanie do przemyśleń, że ,,przeszłość to dziś tylko cokolwiek dalej” (Norwid) – rzecz jasna – przekaz będzie prowadzony przy pomocy języka zrozumiałego dla uczniów szkoły specjalnej.

W ramach realizacji innowacji prowadzone będą zajęcia w sali lekcyjnej (w tym we współpracy np. z twórcami ludowymi, muzykami), zbiórka przedmiotów dawniej używanych, także  metodą projektu edukacyjnego, którego efektem będzie szkolne i pozaszkolne kolędowanie na ludową nutę, nauka oryginalnych tekstów kolędniczych. Zostanie nawiązana współpraca m.in. z jednostkami muzealnymi działającymi w Biłgoraju, które staną się miejscem bliskim uczniom. W miarę możliwości udamy się do innych miejsc, które upamiętniają dawne zwyczaje i zawody.

Celem innowacji jest:

  • upowszechnianie kultury ludowej;
  • stworzenie Izby Ludowej w sali lekcyjnej;
  • zrozumienie podłoża kultury ludowej.

Przewidywane efekty – korzyści wdrożenia innowacji

Uczniowie:

  • planują i realizują kolędowanie w ramach działalności charytatywnej;
  • powracają do pewnych zwyczajów w domu rodzinnym;
  • kolekcjonują przedmioty, których już dziś się nie używa, mając na uwadze ich wartość kulturową;
  • doceniają rolę tradycji we wzmacnianiu więzi rodzinnych, lokalnych i zachowaniu ciągłości kultury.

                                                                                                                                                                                                                          Aldona Kozak

  • "O kulturze ludowej od podszewki"