Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

W kwietniu 2022 rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację kolejnego projektu w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2 - dotyczący zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych      i pedagogicznych.

Dzięki udziałowi szkoły w programie i wkładowi własnemu organu prowadzącego - Powiatu Biłgorajskiego, pozyskano pieniądze na zakup książek i wyposażenia do szkolnej biblioteki dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy, łącznie na sumę 3125 zł.

W ramach programu realizowane były następujące działania:

- W regulaminie biblioteki szkolnej uwzględniono możliwość wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.

- Realizowano współpracę z innymi bibliotekami, w tym z Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju, Biblioteką Szkolną w SP Nr 3 w Biłgoraju oraz Biblioteką Szkolną w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

- Organizowano wyjścia do biblioteki publicznej wraz z uczniami w celu wypożyczania przez nich książek, poznania zasobów biblioteki publicznej, poznania pracy w bibliotece publicznej.

- Uwzględniono tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zebrań z rodzicami, na gazetce szkolnej, stronie internetowej i portalu społecznościowym szkoły.

- Dokonano zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (81 egzemplarzy) oraz elementy wyposażenia (szafę na książki oraz czytnik kodów kreskowych).

- Prowadzono gazetkę czytelniczą na szkolnym korytarzu.

- Zorganizowano wydarzenia z udziałem uczniów, promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży:

 • „Z książką w dorosłość”
 • Konkurs na „Stroik Wielkanocny”
 • "Kolory Czytania"
 • Jesienny konkurs głośnego czytania (plastyczno – czytelniczy)
 • Integracyjne spotkanie czytelnicze w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju z udziałem twórcy literackiego Pani Iwony Startek - poetki, autorki tomików wierszy i nauczycielki tej szkoły.
 • „Czytaj codziennie 10 minut dziennie”
 • "Maria Konopnicka w oczach dzieci”
 • „Czytelnicza Lista Przebojów”
 • „Konkursu na największą aktywność czytelniczą”
 • Integracyjne spotkanie czytelnicze z przedstawicielami Grupy Folklorystycznej „Pokolenia”- jej częścią śpiewaczą - zespołem „Krajka”

- Zrealizowano projekty edukacyjne w oddziałach Szkoły Przysposabiającej do Pracy z wykorzystaniem nowości zakupionych w ramach programu: „Przygoda z ziemniakiem", „Historia Świętego Mikołaja”, „Narodzenie Jezusa”, „Piłkarze i my”, „Polska gola!”.

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

"Z książką w dorosłość"

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy odwiedzili podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Biłgoraju. 

Z tej okazji przygotowali występ czytelniczy na temat wiosny. Działanie to było realizowane w ramach innowacji pedagogicznej pod hasłem "Z książką w dorosłość" oraz realizowanego w szkole kolejnego projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2 - dotyczący zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Kierownictwu, personelowi i podopiecznym ŚDS dziękujemy za ciepłe przyjęcie, słodki poczęstunek i wspólnie spędzony czas.

 • "Z książką w dorosłość"
 • "Z książką w dorosłość"
 • "Z książką w dorosłość"
 • "Z książką w dorosłość"
 • "Z książką w dorosłość"
 • "Z książką w dorosłość"
 • "Z książką w dorosłość"
 • "Z książką w dorosłość"
 • "Z książką w dorosłość"

"Kolory Czytania"

Uczniowie Szkoły Podsatwowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w integracyjnym wydarzeniu czytelniczym - konkursie "Kolory Czytania", zorganizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju Filia nr 1. Poza naszą szkołą, w konkursie wzięli udział również uczniowie SP Nr3 w Biłgoraju. 

Wszystkim czytelnikom serdecznie gratulujemy a w szczególności laureatom i wyróżnionym: Ani Ćwik, Ani Dybiak, Pawłowi Papierzowi, Magdzie Kaper, Dominikowi Pank.

Działanie było jednym z zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

 • "Kolory Czytania"
 • "Kolory Czytania"
 • "Kolory Czytania"
 • "Kolory Czytania"
 • "Kolory Czytania"
 • "Kolory Czytania"
 • "Kolory Czytania"
 • "Kolory Czytania"

Konkurs na stroik Świąteczny

W ramach współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Biłgoraju Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży, nasi uczniowie szkoły podsatwowej i przysposabiającej do pracy wzięli udział w konkursie plastycznym "Stroik Wielkanocny".Wszystkie stroiki były piękne i można je podziwiać w bibliotece. Gratulujemy pomysłów i wykonania! Wyróżnione zostały prace: Agnieszki Malec, Andżeliki Czechowicz, Ernesta Tryki, Roksany Mazurek, Dawida Kukiełki oraz grupowa praca klasy III B Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Paniom z biblioteki miejskiej serdecznie dziękujemy za zaproszenie i pyszne nagrody!

 
 • Konkurs na stroik Świąteczny
 • Konkurs na stroik Świąteczny
 • Konkurs na stroik Świąteczny
 • Konkurs na stroik Świąteczny
 • Konkurs na stroik Świąteczny
 • Konkurs na stroik Świąteczny
 • Konkurs na stroik Świąteczny
 • Konkurs na stroik Świąteczny
 • Konkurs na stroik Świąteczny

Jesienny konkurs "głośnego czytania" w bibliotece miejskiej

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie głośnego czytania zorganizowanym we wspópracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną Filia Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży w Biłgoraju.

Wydarzenie było zorganizowane z okazji odchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i stanowiło jedno z działań, realizowanego w szkole , "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Nasi uczniowie zaprezentowali wiersze o tematyce jesiennej oraz zilustrowali je pięknymi pracami plastycznymi. Ich wysiłki i starania zostały docenione i nagrodzone. Wszystkim dzielnym czytelnikom serdecznie gratulujemy a Paniom z Biblioteki dziękujemy za współpracę! 

 • Jesienny konkurs "głośnego czytania" w bibliotece miejskiej
 • Jesienny konkurs "głośnego czytania" w bibliotece miejskiej
 • Jesienny konkurs "głośnego czytania" w bibliotece miejskiej
 • Jesienny konkurs "głośnego czytania" w bibliotece miejskiej
 • Jesienny konkurs "głośnego czytania" w bibliotece miejskiej
 • Jesienny konkurs "głośnego czytania" w bibliotece miejskiej
 • Jesienny konkurs "głośnego czytania" w bibliotece miejskiej
 • Jesienny konkurs "głośnego czytania" w bibliotece miejskiej
 • Jesienny konkurs "głośnego czytania" w bibliotece miejskiej
 • Jesienny konkurs "głośnego czytania" w bibliotece miejskiej
 • Jesienny konkurs "głośnego czytania" w bibliotece miejskiej

Nowości wydawnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w Szkole Przysposabiającej do Pracy, zakupiono do biblioteki szkolnej nowości wydawnicze. Wśród nich są między innymi ilustrowane opowiadania, książki przyrodnicze, popularnonaukowe, fantastyka, książki z różnych poziomów czytania.  

W ramach zakupów elementów wyposażenia, nasza biblioteka wzbogaciła się o nową szafę na książki oraz czytnik kodów kreskowych.
 
 • Nowości wydawnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 • Nowości wydawnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 • Nowości wydawnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 • Nowości wydawnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Integracyjne spotkanie z twórcą literackim

W ramach realizowanego w naszej szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, miało miejsce integracyjne spotkanie czytelnicze w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Odbyło się ono z udziałem Pani Iwony Startek - poetki, autorki tomików wierszy i nauczycielki tej szkoły. Pani Startek podzieliła się z nami swoją twórczością, którą zaprezentowała nam młodzież z ZSBiO. Nauczyla nas również tworzyć krótką formę poetycką - haiku. Nasi uczniowie odwzajemnili się przeczytaniem legendy o św. Mikołaju. Wszystko przypieczętował słodki poczęstunek i zwiedzanie szkolnej biblioteki. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i wspólne czytanie!

 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim
 • Integracyjne spotkanie z twórcą literackim

"Przygoda z ziemniakiem"

Uczniowie klasy I-III D Szkoły Przysposabiającej do Pracy zrealizowali projekt edukacyjny pod hasłem "Przygoda z ziemniakiem". Projekt realizowano podczas zajęć rozwijających komunikowanie się, funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przysposobienia do pracy. W ramach projektu uczniowie korzystali z nowości wydawniczej pt. „Ziemniak. Akademia mądrego dziecka", zakupionej do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zadania, które wykonali uczniowie obejmowały: omówienie cech i korzyści jakie mamy z ziemniaka; opracowanie historyjki dytyczącej kolejnych etapów przygotowania frytków; własnoręczne przygotowanie frytków; poznanie sposobu i uzyskanie skrobi ziemniaczanej; podsumowanie działań i ich prezentacja. 

 • "Przygoda z ziemniakiem"
 • "Przygoda z ziemniakiem"
 • "Przygoda z ziemniakiem"
 • "Przygoda z ziemniakiem"
 • "Przygoda z ziemniakiem"
 • "Przygoda z ziemniakiem"
 • "Przygoda z ziemniakiem"
 • "Przygoda z ziemniakiem"
 • "Przygoda z ziemniakiem"
 • "Przygoda z ziemniakiem"

Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej

Z okazji Roku Marii Konopnickiej, 13 grudnia, nasi uczniowie wzięli udział w spotkaniu czytelniczym zorganizowanym w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju Filii dla Dzieci i Młodzieży. Odbyło się ono pod hasłem "Maria Konopnicka w oczach dzieci".

Podczas spotkania uczniowie przedstawili wiadomości dotyczące życia i twórczości pisarki. Następnie przeczytali fragmenty najbardziej znanych utworów dla dzieci Marii Konopnickiej. Spotkanie było okazją do doskonalenia umiejętności czytania oraz rozwijania zainteresowań czytelniczych.

 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej
 • Spotkanie czytelnicze poświęcone Marii Konopnickiej

Projekt z książką - "Piłkarze i my"

Uczniowie klasy III pdp b zapoznali się z nowościami książkowymi ze szkolnej biblioteki.  Wychodząc naprzeciw ich zainteresowaniom i korzystając z jednej z książek z biblioteki, zrealizowano projekt edukacyjny pod tytułem „Piłkarze i my”.

Była to okazja do poszerzenia wiedzy o znanych piłkarzach oraz zasadach gry. Uczniowie przeczytali fragmenty z książki, wykonali prace plastyczne dotyczące swoich ulubionych piłkarzy. Ich wspólnym działaniem było wykonanie boiska, na którym zapoznali się zasadami gry w piłkę nożną. Na koniec, cała grupa rozegrała mecz piłkarzykami stołowymi i podsumowała swoje działania. Wspólna lektura i realizowane zadania były również okazją do dyskusji na temat niedawno zakończonego mundialu, gdzie każdy mógł wyrazić swoje zdanie.

 • Projekt z książką - "Piłkarze i my"
 • Projekt z książką - "Piłkarze i my"
 • Projekt z książką - "Piłkarze i my"
 • Projekt z książką - "Piłkarze i my"
 • Projekt z książką - "Piłkarze i my"
 • Projekt z książką - "Piłkarze i my"
 • Projekt z książką - "Piłkarze i my"
 • Projekt z książką - "Piłkarze i my"
 • Projekt z książką - "Piłkarze i my"
 • Projekt z książką - "Piłkarze i my"
 • Projekt z książką - "Piłkarze i my"
 • Projekt z książką - "Piłkarze i my"

Czytelnicza Lista Przebojów

W klasach Szkoły Przysposabiającej do Pracy został przeprowadzony ranking dotyczący najbardziej popularnych pozycji książkowych, wypożyczanych z naszej szkolnej biblioteki. 

W efekcie powstała "Czytelnicza Lista Przebojów", która zawiera tytuły najchętniej czytane, słuchane i wypożyczane przez naszą młodzieź w 2022 roku. A oto ona:

1. Nudzimisie. Rafał Klimczak.

2. Seria Kubuś i Przyjaciele.

3. Robert Lewandowski. Najlepsze bramki. Piotr Wójcik.

4. Zezia. Agnieszka Chylińska.

5. Nela i kierunek Antarktyda. Nala Mała Reporterka.

6. Biały Kieł. Jack London.

7. Harry Potter. Rowling J. K.

8. Strażak Sam. Na Dzikim Zachodzie. Praca zbiorowa.

9. Mikołajek. Rene Goscinny, Jean Jacques Sempe

10. Zmierzch. Stephenie Meyer.

11. Kopciuszek. Charles Perrault

 • Czytelnicza Lista Przebojów

Projekt z książką "Święty Mikołaj"

W klasie I-II C pdp przeprowadzone zostały zajęcia metodą projektu korzystając z zakupionych do biblioteki szkolnej nowych książek. 

Zorganizowane zostało krótkie spotkanie czytelnicze, na które została zaproszona pani Rozalia. Pani Rozalia przeczytała fragmant książki pt. "Święty Mikołaj" Agnieszki Tyszka. Uczniowie mieli za zadania: uzupełnić tematyczne karty pracy, korzystając z tablicy multimedialnej ułożyć tematyczne puzzle oraz zagrać w logiczną grę edukacyjną. Zajęcia zarówno przybliżyły uczniom historię o Mikołaju jak i pozwoliły spędzić czas z książką w sposób aktywny. 

 • Projekt z książką "Święty Mikołaj"
 • Projekt z książką "Święty Mikołaj"
 • Projekt z książką "Święty Mikołaj"
 • Projekt z książką "Święty Mikołaj"
 • Projekt z książką "Święty Mikołaj"
 • Projekt z książką "Święty Mikołaj"
 • Projekt z książką "Święty Mikołaj"
 • Projekt z książką "Święty Mikołaj"

Półmetek "Konkursu na największą aktywność czytelniczą"

Kończąc rok 2022 podsumowaliśmy aktywność czytelniczą naszych uczniów. W ramach każdej klasy wyodrębniliśmy najbardziej aktywnych czytelników.

Gratulujemy uczniom i rodzicom zaangażowanym w rozwijanie zainteresowań czytelniczych swoich dzieci. 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

Klasa I-III D: Agnieszka Malec

Klasa I-II-III A: Paulina Mysłowska 

Klasa I-II-III B: Arkadiusz Kwiatkowski

Klasa I-II C: Weronika Szafraniec

Klasa II-III E: Andżelika Czechowicz

Szkoła Podstawowa:

Klasa I: Emilia Ważna

Klasa I-III: Urszula Cap

Klasa II-III: Norbert Igras

Klasa IV: Magdalena Szwed 

Klasa IV-VI: Dawid Kukiełka

Klasa VI-VII: Świrszcz Natalia

Klasa VII: Michał Okoń

 • Półmetek "Konkursu na największą aktywność czytelniczą"

"Narodzenie Jezusa" - projekt edukacyjny

"Z narodzeniem Jezusa było tak..." Tego, oraz wielu innych faktów z życia Jezusa, najlepiej dowiemy się z BIblii. Jest ona chętnie czytana również przez uczniów klasy II-III E Szkoły Przysposabiającej do Pracy. "Biblia dla dzieci" jest jedną z nowości wydawniczych zakupionych do naszej szkolnej biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przeczytanie jej fragmentów było jednym z działań zrealizowanych w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez klasę II-III E. 

 • "Narodzenie Jezusa" - projekt edukacyjny
 • "Narodzenie Jezusa" - projekt edukacyjny
 • "Narodzenie Jezusa" - projekt edukacyjny
 • "Narodzenie Jezusa" - projekt edukacyjny
 • "Narodzenie Jezusa" - projekt edukacyjny
 • "Narodzenie Jezusa" - projekt edukacyjny
 • "Narodzenie Jezusa" - projekt edukacyjny
 • "Narodzenie Jezusa" - projekt edukacyjny
 • "Narodzenie Jezusa" - projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny „Polska gola!”

Uczniowie klasy I-II-III A skorzystali z nowości wydawniczych: "Lewy, gola" Rafała Witek. W ramach realizowanego projektu czytali i oglądali książki, obejrzeli i omówili mecz piłki nożnej Polska-Argentyna korzystając z tablicy multimedialnej, poszerzyli informacje o polskich piłkarzach wyszukując ich w Internecie oraz wykonywali prace plastyczne. Ostatnim zadaniem były zajęcia ruchowe na sali z wykorzystaniem piłki. 

 • Projekt edukacyjny „Polska gola!”
 • Projekt edukacyjny „Polska gola!”
 • Projekt edukacyjny „Polska gola!”
 • Projekt edukacyjny „Polska gola!”
 • Projekt edukacyjny „Polska gola!”
 • Projekt edukacyjny „Polska gola!”
 • Projekt edukacyjny „Polska gola!”
 • Projekt edukacyjny „Polska gola!”
 • Projekt edukacyjny „Polska gola!”
 • Projekt edukacyjny „Polska gola!”
 • Projekt edukacyjny „Polska gola!”
 • Projekt edukacyjny „Polska gola!”

Spotkanie czytelnicze z przedstawicielami Grupy Folklorystycznej „Pokolenia”

Przed Świętami Bożego Narzodzenia odbyło się integracyjne spotkanie czytelnicze z przedstawicielami Grupy Folklorystycznej „Pokolenia”- jej częścią śpiewaczą - zespołem „Krajka”. Panie z zespołu przeczytały naszym uczniom i ich rodzicom wiersze o tematyce świątecznej. Wydarzenie miało miejsce w ramach spotkania opłatkowego zorganizowanego w naszej szkole. 

 • Spotkanie czytelnicze z przedstawicielami Grupy Folklorystycznej „Pokolenia”
 • Spotkanie czytelnicze z przedstawicielami Grupy Folklorystycznej „Pokolenia”
 • Spotkanie czytelnicze z przedstawicielami Grupy Folklorystycznej „Pokolenia”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Szkoła Podstawowa

W kwietniu 2023 rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2 - dotyczący zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Dzięki udziałowi szkoły w programie i wkładowi własnemu organu prowadzącego - Powiatu Biłgorajskiego, pozyskano pieniądze na zakup książek do szkolnej biblioteki dla Szkoły Podstawowej, łącznie na sumę 3125 zł.

Poniżej znajdują się relacje z zadań realizowanych w ramach tego projektu. 

Konkurs w bibliotece miejskiej "Kolory Czytania"

9 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju Filia nr 1 odbył się konkurs pięknego czytania  "Kolory czytania". Była to już VIII edycja, uczestnicy z uwagi na Rok Aleksandra Fredry czytali bajki i wiersze polskiego komediopisarza.
Nagrodzono: Dominika Panka, Patryka Odolińskiego, Katarzynę Oleszek, Magdalenę Kaper, Martynę Blicharz, Pawła Papierza.
Wyróżniono: Dominika Wołoszyna.
 • Konkurs w bibliotece miejskiej "Kolory Czytania"
 • Konkurs w bibliotece miejskiej "Kolory Czytania"
 • Konkurs w bibliotece miejskiej "Kolory Czytania"
 • Konkurs w bibliotece miejskiej "Kolory Czytania"
 • Konkurs w bibliotece miejskiej "Kolory Czytania"

Integracyjne czytanie z młodzieżą z SP nr 3 w Biłgoraju

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju z Oddziałami Integracyjnymi odwiedziła naszych uczniów ze Szkoły Podstawowej. Wspólnie z uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy czytali młodszym kolegom wiersze i opowiadania. 

 • Integracyjne czytanie z młodzieżą z SP nr 3 w Biłgoraju
 • Integracyjne czytanie z młodzieżą z SP nr 3 w Biłgoraju
 • Integracyjne czytanie z młodzieżą z SP nr 3 w Biłgoraju
 • Integracyjne czytanie z młodzieżą z SP nr 3 w Biłgoraju
 • Integracyjne czytanie z młodzieżą z SP nr 3 w Biłgoraju
 • Integracyjne czytanie z młodzieżą z SP nr 3 w Biłgoraju

Spotkanie czytelnicze z udziałem twórcy literackiego

Uczniowie klas Szkoły Podstawowej wzięli udział w integracyjnym spotkaniu czytelniczym, w którym, w formie zdalnej, udział wzięła pani Monika Czoik - Nowicka - autorka wierszy dla dzieci. Wiersze autorki przeczytali również starsi koledzy i koleżanki ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

 • Spotkanie czytelnicze z udziałem twórcy literackiego
 • Spotkanie czytelnicze z udziałem twórcy literackiego
 • Spotkanie czytelnicze z udziałem twórcy literackiego
 • Spotkanie czytelnicze z udziałem twórcy literackiego
 • Spotkanie czytelnicze z udziałem twórcy literackiego
 • Spotkanie czytelnicze z udziałem twórcy literackiego
 • Spotkanie czytelnicze z udziałem twórcy literackiego

Konkurs na największą aktywność czytelniczą

W czerwcu podsumowaliśmy aktywność czytelniczą naszych uczniów w roku szkolnym 2022/2023. 

Wszystkim czytelnikom serdecznie gratulujemy! 

 • Konkurs na największą aktywność czytelniczą
 • Konkurs na największą aktywność czytelniczą
 • Konkurs na największą aktywność czytelniczą
 • Konkurs na największą aktywność czytelniczą
 • Konkurs na największą aktywność czytelniczą

Nowości czytelnicze

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w Szkole Podstawowej, zakupiono do biblioteki szkolnej nowości wydawnicze. Wśród nich są między innymi ilustrowane opowiadania, książki popularnonaukowe, fantastyka, książki z różnych poziomów czytania.  

 
 • Nowości czytelnicze
 • Nowości czytelnicze
 • Nowości czytelnicze
 • Nowości czytelnicze
 • Nowości czytelnicze

Spotkanie z artystą - Tomaszem Kara-Sajek

Pan Tomasz Kara - Sajek, artysta rzeźbiarz i muzyk, zagrał na handze i przeczytał dla naszych uczniów świąteczne wiersze polskich poetów. Wprowadził nas w świąteczny nastrój i dostarczył wiele radości. Serdecznie dziękujemy!

 • Spotkanie z artystą - Tomaszem Kara-Sajek
 • Spotkanie z artystą - Tomaszem Kara-Sajek
 • Spotkanie z artystą - Tomaszem Kara-Sajek
 • Spotkanie z artystą - Tomaszem Kara-Sajek
 • Spotkanie z artystą - Tomaszem Kara-Sajek
 • Spotkanie z artystą - Tomaszem Kara-Sajek
 • Spotkanie z artystą - Tomaszem Kara-Sajek
 • Spotkanie z artystą - Tomaszem Kara-Sajek
 • Spotkanie z artystą - Tomaszem Kara-Sajek
 • Spotkanie z artystą - Tomaszem Kara-Sajek
 • Spotkanie z artystą - Tomaszem Kara-Sajek
 • Spotkanie z artystą - Tomaszem Kara-Sajek

Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"

Uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w akcji czytelniczej zorganizowanej przez Mały Samorząd Uczniowski w ramach realizowanego w szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Akcja polegała na samodzielnym czytaniu lub czytaniu dzieciom przez ich najbliższych, każdego dnia przez 10 minut dziennie, przez okres trzech tygodni. Uczniowie z Samorządu przydzielali młodszym kolegom i koleżankom naklejki, a na koniec wręczyli im pamiątkowe nagrody. 

 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"
 • Akcja czytelnicza "Czytaj codziennie 10 minut dziennie"

Projekt edukacyjny "W krainie Kici Koci"

"W krainie Kici Koci" – to projekt edukacyjny zrealizowany przez uczniów klasy II f w ramach zajęć rozwijających kreatywność oraz funkcjonowania osobistego i społecznego. Uczniowie korzystali z zakupionych nowości wydawniczych z serii Kicia Kocia. Zadania, które wykonali obejmowały: czytanie uczestniczące z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej Pecs, opracowanie historyjki obrazkowej dotyczącej treści opowiadania; przygotowanie pracy plastycznej; wymyślenie zabaw ruchowych związanych z temnatem opowiadania. 

 • Projekt edukacyjny "W krainie Kici Koci"
 • Projekt edukacyjny "W krainie Kici Koci"
 • Projekt edukacyjny "W krainie Kici Koci"
 • Projekt edukacyjny "W krainie Kici Koci"
 • Projekt edukacyjny "W krainie Kici Koci"
 • Projekt edukacyjny "W krainie Kici Koci"
 • Projekt edukacyjny "W krainie Kici Koci"
 • Projekt edukacyjny "W krainie Kici Koci"

Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"

„Trening Umiejestności Społecznych z wykorzystaniem książek” -  uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich uczestniczyli w zajęciach treningu umiejętności społecznych z wykorzystaniem nowości zakupionych do biblioteki. W ramach zajęć uczniowie realizowali zadania dotyczące aktywnego słuchania, udzielania informacji zwtrotnych oraz wyrażania swoich opinii na temat książek. Zajęcia zwieńczyli wykonaniem ilustracji do książki, która zrobiła na nich największe wrażenie. 

 • Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"
 • Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"
 • Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"
 • Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"
 • Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"
 • Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"
 • Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"
 • Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"
 • Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"
 • Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"
 • Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"
 • Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"
 • Projekt edukacyjny "Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem książek"

Projekt edukacyjny "Z książkami wśród zwierząt"

"Z książkami wśród zwierząt" - to projekt edukacyjny zrealizowany przez uczniów klasy VI-VII b. Uczniowie korzystając z nowych pozycji wydawniczych poznawali życie zwierząt. Zrealizowali zadania na tablicy multimedialnej oraz wykonali pracę plastyczną wykorzystując sypkie materiały naturalne.

 • Projekt edukacyjny "Z książkami wśród zwierząt"
 • Projekt edukacyjny "Z książkami wśród zwierząt"
 • Projekt edukacyjny "Z książkami wśród zwierząt"
 • Projekt edukacyjny "Z książkami wśród zwierząt"
 • Projekt edukacyjny "Z książkami wśród zwierząt"
 • Projekt edukacyjny "Z książkami wśród zwierząt"
 • Projekt edukacyjny "Z książkami wśród zwierząt"
 • Projekt edukacyjny "Z książkami wśród zwierząt"
 • Projekt edukacyjny "Z książkami wśród zwierząt"
 • Projekt edukacyjny "Z książkami wśród zwierząt"
 • Projekt edukacyjny "Z książkami wśród zwierząt"

"Święta z Kici Kocią i Niniusiem " - projekt edukacyjny z książką.

"Święta z Kicią Kocią i Niniusiem" - uczniowie klasy Va, z wykorzystaniem czytania włączającego czytali książki z serii Kicia Kocia. Mieli za zadanie ułożyć tematyczną historyjkę obrazkową oraz namalowac i ozdobić choinkę wycinankami. Ostatnim, najprzyjemniejszym zadaniem było ubieranie prawdziwej choinki.

 • "Święta z Kici Kocią i Niniusiem " - projekt edukacyjny z książką.
 • "Święta z Kici Kocią i Niniusiem " - projekt edukacyjny z książką.
 • "Święta z Kici Kocią i Niniusiem " - projekt edukacyjny z książką.
 • "Święta z Kici Kocią i Niniusiem " - projekt edukacyjny z książką.
 • "Święta z Kici Kocią i Niniusiem " - projekt edukacyjny z książką.
 • "Święta z Kici Kocią i Niniusiem " - projekt edukacyjny z książką.
 • "Święta z Kici Kocią i Niniusiem " - projekt edukacyjny z książką.
 • "Święta z Kici Kocią i Niniusiem " - projekt edukacyjny z książką.
 • "Święta z Kici Kocią i Niniusiem " - projekt edukacyjny z książką.

Projekt edukacyjny "Polska w legendach".

"Polska w legendach" - uczniowie klasy VII - VIII d poznawali legendy dotyczące Polski. Mieli za zadanie odszukać je również w Internecie korzystając z monitora multimedialnego. Wykonywali również multimedialne zadania tematyczne oraz pracę plastyczną dotyczącą wybranej legendy.  

 • Projekt edukacyjny "Polska w legendach".
 • Projekt edukacyjny "Polska w legendach".
 • Projekt edukacyjny "Polska w legendach".
 • Projekt edukacyjny "Polska w legendach".

"Czytam i maluję" - projekt z książką.

"Czytam i maluję" - to projekt uczniów klasy IV g, którzy w ramach realizowanych w nim zadań czytali, opowiadali i wykonywali ilustracje do czytanych fragmentów książek. Książki zaprezentowane w pięknej szacie graficznej pozwalają na wsparcie rozwoju kompetenecji językowych i komunikacyjnych uczniów.     

 • "Czytam i maluję" - projekt z książką.
 • "Czytam i maluję" - projekt z książką.
 • "Czytam i maluję" - projekt z książką.
 • "Czytam i maluję" - projekt z książką.
 • "Czytam i maluję" - projekt z książką.
 • "Czytam i maluję" - projekt z książką.

Konkurs na największą aktywność czytelniczą

W grudniu podsumowaliśmy aktywność czytelniczą uczniów Szkoły Podstawowej. Najbardziej aktywni czytelnicy otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy i zachęcamy do dalszego czytania!

Pliki do pobrania

 • Nowości wydawnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 • Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży - prezentacja.
 • Nowości wydawnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa