Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

    Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony projekt edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany od 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej.

Korzyści z przystąpienia do programu Aktywni Błękitni:

 • zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii (w tym ochrony środowiska w szczególności w zakresie sposobów oszczędzania wody oraz dbałości o nią),
 • aktywizacja uczniów i rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej na rzecz czystości rzek, jezior, zbiorników wodnych (np. poprzez akcje sprzątania),
 • pozyskanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie woda (w tym wiedzy na temat powodzi, suszy),
 • uczestnictwo uczniów w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego organizowanych przez służby ratownicze, przedstawicieli policji, w szczególności policji wodnej oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym miejscu, skakanie do wody itp., bezpieczne uprawianie sportów wodnych),
 • zdobycie przez uczniów wiedzy jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią oraz wykształcenie proekologicznych nawyków,
 • możliwość zwiedzania obiektów hydrotechnicznych zarządzanych przez PGW Wody Polskie i zapoznanie uczniów z mechanizmami ich działania,
 • udział w terenowych zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach szkolnych prowadzonych specjalistów/ ekspertów z zakresu ichtiologi i ochrony środowiska,
 • nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą uczestniczącą w programie z organizacjami zapewniającymi wypoczynek letni dla dzieci połączony z rekreacją wodną,
 • zaangażowanie rodziców w działania związane z wyrabianiem poprawnych postaw z zakresu bezpiecznej rekreacji nad wodą i zachęcanie do uprawiania sportów wodnych.

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2022-2023.

 • Aktywni Błękitni
 • Aktywni Błękitni
 • Aktywni Błękitni
 • Aktywni Błękitni
 • Aktywni Błękitni
 • Aktywni Błękitni
 • Aktywni Błękitni
 • Aktywni Błękitni