Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

PROGRAM PRACY KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgorajuna

rok szkolny 2022/2023

 

Opracowała: Iwona Gmiterek

Uczestnicy koła: chętni uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Biłgoraju

Cele działalności koła:

 • zapoznanie z pracą bibliotekarza;
 • zapoznanie z księgozbiorem bibliotecznym;
 • zapoznanie z budową książki;
 • zapoznanie z budową karty katalogowej;
 • uczenie poszanowania książek;
 • uczenie współdziałania, odpowiedzialności i pracowitości;
 • wzrost samooceny uczniów.

Zadania do realizacji: 

 • Pomoc w udostępnianiu zbiorów czytelnikom.
 • Wyszukiwanie książek w katalogu i na półkach.
 • Pomoc w wypożyczaniu książek czytelnikowi.
 • Układanie książek na półkach.
 • Prace techniczne w bibliotece:
 • Stawianie pieczątek.
 • Wypisywanie kart książki.
 • Naprawianie zniszczonych książek.
 • Wykonywanie gazetek bibliotecznych, napisów na półki z książkami:
 • Sporządzanie i aktualizowanie napisów na regałach.
 • Wyszukiwanie materiałów i wykonywanie gazetki bibliotecznej.
 • Dbanie o porządek i estetyczny wygląd biblioteki:
 • Ustawianie krzeseł i stolików.
 • Dbanie o czystość w pomieszczeniu bibliotecznym.
 • Pomoc w wykonaniu dekoracji.
 • Popularyzowanie czytelnictwa:
 • Czytanie innym czytelnikom wybranych pozycji książkowych.
 • Zachęcanie swoją postawą innych uczniów do czytania książek.
 • Proponowanie czytelnikom interesujących pozycji.

Ewaluacja:

            Ewaluacja będzie dokonana na podstawie bieżącej obserwacji realizacji poszczególnych zadań. Będzie obejmować konkretne wytwory pracy członków koła oraz stopień zaangażowania w realizację zadań koła. Ewaluacja zostanie opracowana w formie sprawozdań okresowych: z I semestru i II semestru. .

 

 • Program Koła Przyjaciół Biblioteki
 • Program Koła Przyjaciół Biblioteki
 • Program Koła Przyjaciół Biblioteki
 • Program Koła Przyjaciół Biblioteki
 • Program Koła Przyjaciół Biblioteki