Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Autorzy: Lidia Młodowiec, Elżbieta Kłosek, Ewa Rzeźnik

CEL GŁÓWNY:

Aktywna rehabilitacja najmłodszych niepełnosprawnych uczniów naszej szkoły, a przez to wzrost ich aktywności, kompetencji i umiejętności społecznych; a jednocześnie propagowanie turystyki i zdrowego stylu życia. Kształtowanie postawy czynnego i aktywnego wypoczynku.

Program  odpowiada na najważniejszą potrzebę naszych uczniów - usprawnianie, rehabilitację i usamodzielnianie.

Aktywność fizyczna jest nieodzownym elementem w codziennym funkcjonowaniu. Często jednak kojarzy się dzieciom z godzinami ciężkich ćwiczeń z rehabilitantem, zaś większość uczniów nie korzysta z żadnej formy ruchowej. Program łącząc rehabilitację ruchową (piesze wędrówki, nordicwalking) z turystyką i edukacją stanie się wspaniałą terapią połączoną z poznaniem naszego regionu.

Program ma przywrócić w znacznym stopniu sprawność fizyczną, poprawić komfort życia, zminimalizować skutki pandemii i braku aktywności fizycznej, zmniejszyć poczucie niepełnosprawności, zwiększyć samodzielność, ale też dać przykład innym osobom niepełnosprawnym, którzy z boku przyglądają się naszym działaniom. Trudno znaleźć lepszą drogę motywacji do aktywności fizycznej naszych uczniów niż przykład własny, wspólne spędzanie wolnego czasu, wspólną zabawę, przeżywanie niecodziennych sytuacji, poznawanie nieznanych miejsc i ludzi,

My, nauczyciele, mamy okazję jeszcze bardziej zbliżyć się do naszych uczniów, maszerując, ćwicząc, nauczając będziemy mieć okazję "pobyć" z naszymi uczniami nie tylko w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, ale również po to, by ich lepiej poznać.

Ponadto po okresie obostrzeń i koronawirusa pragniemy włączyć do tych działań wolontariuszy - pełnosprawną młodzież, która będzie mieć szansę pomóc niepełnosprawnym rówieśnikom.

Jest to działanie całościowe, sytuacyjne, zadaniowe, wielozmysłowe. Działania zaplanowane w naszym programie - piesze wycieczki, lekcje w terenie i gry sportowe są idealną formą pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem. Dlatego wszystkie działania są aktywne, dynamiczne, angażujące zmysły i całe ciało. Ponadto są realizowane też cele związane z poprawą wydolności organizmu, zwiększeniem sprawności zmysłów, edukacja przyrodnicza i regionalna, nauka spędzania czasu wolnego w sposób twórczy i aktywny.

Projekt jest tak skonstruowany, żeby jednocześnie realizować cele rehabilitacji społecznej i dydaktycznej. Zadanie jest również pomysłem na naukę w terenie. Daje możliwość wykorzystania wiedzy w praktycznym działaniu. Ponadto chcemy przyzwyczaić dzieci niepełnosprawne do pokonywania własnych obaw i słabości oraz do przeżywania sukcesu po przebyciu wyznaczonej trasy.

 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą
 • Spotkania z naturą

Wiosenny rajd pieszy szkoły podstawowej

 • Wiosenny rajd pieszy szkoły podstawowej
 • Wiosenny rajd pieszy szkoły podstawowej
 • Wiosenny rajd pieszy szkoły podstawowej
 • Wiosenny rajd pieszy szkoły podstawowej
 • Wiosenny rajd pieszy szkoły podstawowej
 • Wiosenny rajd pieszy szkoły podstawowej
 • Wiosenny rajd pieszy szkoły podstawowej
 • Wiosenny rajd pieszy szkoły podstawowej