Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Innowacja z zakresu czytelnictwa.

 Realizatorzy: Iwona Gmiterek, Lucyna Grasza

 Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna.

 Zakres innowacji: uczniowie klas I, II i III Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

 Miejsce, odbiorcy i czas realizacji innowacji:

Innowacja wdrożona zostanie w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju w roku szkolnym 2021/2022. Prowadzona będzie podczas zajęć lekcyjnych. Zajęcia będę się odbywać raz w tygodniu oraz doraźnie – podczas wyjść do współpracujących placówek. Zajęcia są przeznaczone dla chętnych uczniów klasy I, II i III. 

Warunki realizacji innowacji.

W ramach realizacji innowacji prowadzone będą zajęcia z czytania w salach lekcyjnych i zostaną przygotowane występy czytelnicze. Zaprezentowane one będą w wybranych warsztatach terapii zajęciowej oraz środowiskowym domu samopomocy. Zostanie nawiązana lub będzie kontynuowana współpraca z placówkami, do których w najbliższym czasie trafią nasi absolwenci. Umożliwi to naszym uczniom poznanie tych środowisk, nawiązanie nowych znajomości i integrację. W sytuacji barku możliwości osobistego spotkania w placówkach, uczniowie będą nagrywać swoje występy i prześlą nagrania do placówek.

Celem innowacji jest:

 • Rozwijanie umiejętności i zainteresowań czytelniczych.
 • Poznanie środowiska i integracja z podopiecznymi placówek dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

​Cele szczegółowe:

 • nabywanie umiejętności czytania;
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania z zastosowaniem odpowiedniej intonacji;
 • nauka ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • wzbudzenie motywacji do sięgania po książki, czytania, korzystania z biblioteki;
 • przygotowanie do uczestnictwa w dorosłym życiu;
 • poznanie środowiska dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • nawiązywanie kontaktów interpersonalnych;
 • nabywanie umiejętności prezentowania siebie i swoich możliwości;
 • budowanie u uczniów poczucia własnej wartości;
 • nauka radzenia sobie ze stresem.

Metody pracy:

 • Ćwiczenia w czytaniu krótkich i dłuższych tekstów.
 • Ćwiczenia w stosowaniu odpowiedniej intonacji i interpretacji podczas czytania.
 • Przygotowywanie występów czytelniczych.
 • Wyjścia i spotkania integracyjne.
 • Rozmowy kierowane na temat czytanych tekstów.
 • Rozmowy kierowane na temat placówek dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Formy pracy:

 • grupowa;
 • indywidualna;
 • w parach.

Przewidywane efekty – korzyści wdrożenia innowacji:

Uczniowie:

 • Chętnie czytają przygotowując występy czytelnicze.
 • Wykazują większą umiejętność czytania.
 • Częściej sięgają po książki lub teksty do czytania w wolnym czasie.
 • Chętnie odwiedzają i korzystają z zasobów biblioteki szkolnej.
 • Rozmawiają z rówieśnikami o czytanych tekstach i przygotowywanych występach.
 • Odważniej prezentują siebie i swoje możliwości.
 • Przejawiają mniejszy stres podczas występów publicznych.
 • Chętnie odwiedzają i nawiązują relacje z podopiecznymi współpracujących placówek.
 • Poznają środowisko wybranych placówek.

                                                                                                                                                                                                               Iwona Gmiterek

Przygotowania do występów czytelniczych

Podczas zajęć przygotowujemy się do wyjścia "Z książką w dorosłość", czyli na spotkania integracyjne do miejsc, gdzie w przyszłości będziemy pracować i spędzać czas. Ćwiczymy czytanie, uczymy się występować przed publicznością i nabywamy umiejętności prezentowania swoich talentów.

Ciężka praca w atmosferze radości, staje się lekką, miłą i przyjemną!

 • Przygotowania do występów czytelniczych
 • Przygotowania do występów czytelniczych
 • Przygotowania do występów czytelniczych
 • Przygotowania do występów czytelniczych
 • Przygotowania do występów czytelniczych

Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju

W ramach realizowanej innowacji przygotowaliśmy występ czytelniczy na temat wiosny. Został on zaprezentowany podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Biłgoraju. Działanie to zostało zrealizowane również w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Kierownictwu, personelowi i podopiecznym ŚDS dziękujemy za ciepłe przyjęcie, słodki poczęstunek i wspólnie spędzony czas.

 

 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju
 • Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biłgoraju