Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Terapia psychologiczna w naszej szkole obejmuje swoim zasięgiem oddziaływania o różnym charakterze i zakresie. Zajęcia z psychologiem prowadzone są w formie grupowej lub indywidualnej. Czas trwania zajęć uzależniony jest od potrzeb i możliwości ucznia.

Zakres oddziaływań psychologicznych

 • Dokonywanie diagnozy psychologicznej uczniów szkoły,
 • Prowadzenie obserwacji w celu ustalenia przyczyn i źródeł występujących u uczniów zaburzeń, odchyleń  rozwojowych, niepowodzeń osobistych i trudności wychowawczych,
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • Praca w zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zespołach nauczycielskich,
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami o charakterze terapeutycznym, psychoedukacyjnym,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach problemowych i konfliktowych (na terenie szkoły),
 • Realizowanie i wspieranie wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,
 • Poradnictwo dla rodziców – rozmowy wspierające, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, porady psychoedukacyjne.

Zajęcia prowadzi: mgr Iwona Gmiterek 

 • Terapia psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia psychologiczna