Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Samorząd to inaczej samodzielne rządzenie.

W każdej szkole istnieje samorząd uczniowski, który pozwala uczniom być samorządnym tzn. decydować o czymś i brać za to odpowiedzialność. Każdy uczeń, nawet z upośledzeniem umysłowym chce mieć wpływ na to, co dzieje się w jego klasie i szkole. To co dla uczniów sprawnych intelektualnie jest normą dla naszych często jest wyzwaniem.

W naszej szkole realizujemy Program autorski "Mały Samorząd Uczniowski", aby uczniowie mieli okazję wykazać się inicjatywą, pomysłowością, być kreatywnym i zauważalnym na szerszym forum. Działalność Małego SU obejmuje swoim zasięgiem całą społeczność uczniowską. Współdziała z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

Celem i zadaniami "Małego Samorządu Uczniowskiego" jest:

 • Włączanie ogółu uczniów w życie społeczne szkoły w sposób urozmaicony, atrakcyjny i rozwijający;
 • Kształcenie nowych dodatkowych umiejętności związanych z nowymi zadaniami,
 • Odkrywanie i rozwój umiejętności, predyspozycji, możliwości i zainteresowań;
 • Troska o interesy społeczności uczniowskiej - reprezentowanie interesów kolegów i koleżanek;
 • Organizowanie i wykonywanie prac na rzecz szkoły;
 • Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i poza nią;
 • Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych;
 • Zgłoszenie propozycji płynących z klas zorganizowania – wycieczki, wyjścia do kina, szkolnej zabawy itp.;
 • Organizowanie konkursów szkolnych w różnych dziedzinach;
 • Organizowanie wystaw i kiermaszy prac uczniów;
 • Pełnienie dyżurów w czasie przerw;
 • Dbanie o tablice szkolne na korytarzy. 

 

Opiekunowie "Małego Samorządu Uczniowskiego"
nauczyciele:  Lucyna Grasza, Bożena Łuszczek, Ewa Rzeźnik i Iwona Gmiterek

 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski
 • Mały Samorząd Uczniowski

Pliki do pobrania

 • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego