Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Realizatorzy programu: Lidia Młodowiec, Lucyna Grasza, Aneta Jonczak

Zajęcia zostały zaplanowane dla wszystkich chętnych uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

Tematyka  zawarta w niniejszym programie stanowi uzupełnienie treści w ramach edukacji muzycznej, rytmicznej,  technicznej i rewalidacji. Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem i tańcem i różnymi formami zajęć parateatralnych.

Cel główny programu:

Osiąganie sukcesu poprzez stwarzanie uczniom możliwości do spontanicznej – odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej  i ruchowej

Szczegółowe cele programu:

 1. Rozwijanie ekspresji ruchowo – pantomimicznej
 2. Odkrywanie własnych możliwości twórczych
 3. Budowanie poczucia własnej wartości
 4. Kształtowanie pozytywnej samooceny
 5. Doświadczanie samego siebie w różnych sytuacjach
 6. Nabywanie poczucia bezpieczeństwa i przekraczanie własnych wewnętrznych barier psychicznych
 7. Wyrobienie poczucia rytmu, słuchu i płynności ruchów
 8. Wyrobienie nawyku aktywnego spędzenia wolnego czasu
 9. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań
 10. Kształcenie sprawności ruchowej uczniów
 11. Wyrobienie umiejętności stosowania form muzycznych jako sposobu walki ze stresem
 12. Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się na scenie
 13. Nabieranie ogłady towarzyskiej i kultury zachowania
 14. Wdrażanie do świadomego opanowania całego aparatu ruchowego
 15. Wychodzenie do środowiska lokalnego i uczestnictwo w jego kulturalnych działaniach

            Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach, to nie tylko rozrywka, ale również sposób na stres - pozbycie się negatywnych emocji, dobre samopoczucie, radość, odprężenie umysłu, odwrażliwianie sensoryczne, relaks i równocześnie aktywna forma spędzenia wolnego czasu. Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem i tańcem.

Rytm spotkań:

Zajęcia z wykorzystaniem technik teatralnych i dramowych  odbywać się będą cyklicznie jeden raz w tygodniu - 90 min, zaś będą się nasilać w czasie przygotowań do określonych w planie występów.

 • Zajęcia Teatralne
 • Zajęcia Teatralne
 • Zajęcia Teatralne
 • Zajęcia Teatralne
 • Zajęcia Teatralne